Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2021 roku

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie  art. 37 ust. 1 pkt  2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie zakresu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. odroczenia, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Lp.

Imię i nazwosko lub nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Wysokość podatku w zł

Przyczyna

1. Stanisław Poddaniec Rozłożenie na raty zaległości podatkowej 1 318,37 zł ważny interes podatnika
2. Łukasz Rypina Odroczenie zapłaty raty podatku od środków transportowych 1 469,00 zł ważny interes podatnika
3. Stanisław Kurzyński Odroczenie zapłaty raty podatku od środków transportowych 1 250,00 zł ważny interes podatnika
4. Łukasz Rypina Odroczenie zapłaty raty podatku od środków transportowych 1 839,00 zł ważny interes podatnika
5. Mirosław Sawczuk Umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego 1282,00 zł ważny interes podatnika
6. Łukasz Rumowski Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 711,96 zł ważny interes podatnika
7. Anna Chomiuk Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 685,06 zł ważny interes podatnika
8. Katarzyna Szwader Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 610,00 zł ważny interes podatnika
9. Mirosław Sawczuk Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 232,00 zł ważny interes podatnika

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie  art. 37 ust. 1 pkt  2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zakresu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych oraz dotacji na odbiór, transport i utylizację  odpadów z folii rolniczych, siatek, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.

Lp.

Imię i nazwosko

Przeznaczenie

1 Katarzyna Kudź pomoc de minimis w rolnictwie
2 Adam Kudź pomoc de minimis w rolnictwie
3 Beata Kalinowska pomoc de minimis w rolnictwie
4 Jan Kalinowska pomoc de minimis w rolnictwie
5 Mariusz Szewczuk pomoc de minimis w rolnictwie
6 Katarzyna Raczyńska pomoc de minimis w rolnictwie
7 Barbara Geresz pomoc de minimis w rolnictwie
8 Andrzej Geresz pomoc de minimis w rolnictwie
9 Marian Romaniuk pomoc de minimis w rolnictwie
10 Teresa Romaniuk pomoc de minimis w rolnictwie
11 Marian Dacewicz pomoc de minimis w rolnictwie
12 Ewa Jarmoch pomoc de minimis w rolnictwie
13 Mirosław Sawczuk pomoc de minimis w rolnictwie
14 Anna Rypina pomoc de minimis w rolnictwie
15 Eugenia Skulimowska pomoc de minimis w rolnictwie
16 Magdalena Szpura pomoc de minimis w rolnictwie
17 Mariusz Pykacz pomoc de minimis w rolnictwie
18 Mirosław Horbowicz pomoc de minimis w rolnictwie
19 Krzysztof Michaluk pomoc de minimis w rolnictwie
20 Małgorzata Chomiuk pomoc de minimis w rolnictwie
21 Waldemar Chomiuk pomoc de minimis w rolnictwie
22 Dawid Horbowicz pomoc de minimis w rolnictwie

Opracowała: K.Kudź-Łęczycka

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony