Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2022 roku

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 r. udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Lp.

Beneficjent pomocy publicznej

Rodzaj pomocy

1.

 

Zakład Usługowo – Wytwórczy „ZAMEL” Waldemar i Małgorzata Zawistowscy – Spółka Jawna w Białej Podlaskiej

pomoc de minimis

2.

Zakład Usługowo – Wytwórczy „ZAMEL” Waldemar i Małgorzata Zawistowscy – Spółka Jawna w Białej Podlaskiej 

pomoc de minimis

3.

Pawlak Grzegorz – Auto Naprawa Pawlak w Piszczacu 

pomoc de minimis

4.

Pawlak Bartłomiej – Auto Naprawa Pawlak w Piszczacu 

pomoc de minimis

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie  art. 37 ust. 1 pkt  2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie zakresu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. odroczono, umorzono lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Wysokość podatku w zł

Przyczyna

1.

Wspólnota Gruntowa Wsi Kazimierzów

Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

816,00 zł

Ważny interes podatnika

2.

Antoni Kowaluk

Umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego

600,00 zł

Ważny interes podatnika

3.

Wspólnota Gruntowa Wsi Kazimierzów

Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości

992,00 zł

Ważny interes podatnika

4.

Michał Ozioro

Rozłożenie na raty łącznego zobowiązania pieniężnego

944,80 zł

Ważny interes podatnika

5.

Antoni Kowaluk

Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

612,00 zł

Ważny interes podatnika

6.

Paweł Panasiuk

Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 040,00 zł

Ważny interes podatnika

7.

Paweł Panasiuk

Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 392,00 zł

Ważny interes podatnika

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie  art. 37 ust. 1 pkt  2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z zakresu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych oraz dotacji na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, odpadów z folii rolniczych, siatek, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Lp.

Imię i nazwisko

Przeznaczenie

1.

Agnieszka Toczyńska

pomoc de minimis w rolnictwie

2.

Andrzej Andrusiuk

pomoc de minimis w rolnictwie

3.

Andrzej Filipiuk

pomoc de minimis w rolnictwie

4.

Andrzej Hodun

pomoc de minimis w rolnictwie

5.

Andrzej Horbowicz

pomoc de minimis w rolnictwie

6.

Andrzej Hordejuk

pomoc de minimis w rolnictwie

7.

Andrzej Jóźwiak

pomoc de minimis w rolnictwie

8.

Anna Golec

pomoc de minimis w rolnictwie

9.

Anna Golwiej

pomoc de minimis w rolnictwie

10.

Anna Wachowicz

pomoc de minimis w rolnictwie

11.

Antoni Kowaluk

pomoc de minimis w rolnictwie

12.

Bogdan Panasiuk

pomoc de minimis w rolnictwie

13.

Bogusław Gawlik

pomoc de minimis w rolnictwie

14.

Dariusz Bakaluk

pomoc de minimis w rolnictwie

15.

Dariusz Stepczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

16.

Grzegorz Kluj

pomoc de minimis w rolnictwie

17.

Henryk Barański

pomoc de minimis w rolnictwie

18.

Henryk Kałubowski

pomoc de minimis w rolnictwie

19.

Ignacy Janczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

20.

Iwona Doroszuk

pomoc de minimis w rolnictwie

21.

Jacek Bardadin

pomoc de minimis w rolnictwie

22.

Jan Gasiuk

pomoc de minimis w rolnictwie

23.

Jan Hołub

pomoc de minimis w rolnictwie

24.

Jan Kalinowski

pomoc de minimis w rolnictwie

25.

Janusz Chromiec

pomoc de minimis w rolnictwie

26.

Janusz Lipiecki

pomoc de minimis w rolnictwie

27.

Jarosław Panasiuk

pomoc de minimis w rolnictwie

28.

Jarosław Paul

pomoc de minimis w rolnictwie

29.

Joanna Potiopa

pomoc de minimis w rolnictwie

30.

Joanna Ryś

pomoc de minimis w rolnictwie

31.

Justyna Kalinowska

pomoc de minimis w rolnictwie

32.

Justyna Sala

pomoc de minimis w rolnictwie

33.

Kamil Horbowicz

pomoc de minimis w rolnictwie

34.

Kamil Krupecki – Krupiński

pomoc de minimis w rolnictwie

35.

Kamil Tymoszuk

pomoc de minimis w rolnictwie

36.

Katarzyna Paul

pomoc de minimis w rolnictwie

37.

Kazimierz Toczyński

pomoc de minimis w rolnictwie

38.

Krystyna Walczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

39.

Krzysztof Gawłowski

pomoc de minimis w rolnictwie

40.

Krzysztof Teodorczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

41.

Krzysztof Wójcicki

pomoc de minimis w rolnictwie

42.

Leszek Orzepowski

pomoc de minimis w rolnictwie

43.

Lucyna Szczepańska

pomoc de minimis w rolnictwie

44.

Łukasz Latek

pomoc de minimis w rolnictwie

45.

Małgorzata Brzezicka

pomoc de minimis w rolnictwie

46.

Małgorzata Janczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

47.

Marcin Lipiecki

pomoc de minimis w rolnictwie

48.

Marek Kluj

pomoc de minimis w rolnictwie

49.

Marek Michaluk

pomoc de minimis w rolnictwie

50.

Marek Rypina

pomoc de minimis w rolnictwie

51.

Marek Sala

pomoc de minimis w rolnictwie

52.

Marek Szysz

pomoc de minimis w rolnictwie

53.

Marian Lesiuk

pomoc de minimis w rolnictwie

54.

Marian Tymoszuk

pomoc de minimis w rolnictwie

55.

Mariusz Rumowski

pomoc de minimis w rolnictwie

56.

Mateusz Huliński

pomoc de minimis w rolnictwie

57.

Michał Golec

pomoc de minimis w rolnictwie

58.

Michał Weśniuk

pomoc de minimis w rolnictwie

59.

Mirosław Golwiej

pomoc de minimis w rolnictwie

60.

Mirosław Horbowicz

pomoc de minimis w rolnictwie

61.

Patryk Koźluk

pomoc de minimis w rolnictwie

62.

Paweł Junczyk

pomoc de minimis w rolnictwie

63.

Paweł Szymczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

64.

Paweł Szysz

pomoc de minimis w rolnictwie

65.

Piotr Jaszczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

66.

Piotr Koźluk

pomoc de minimis w rolnictwie

67.

Piotr Muszyński

pomoc de minimis w rolnictwie

68.

Przemysław Semeniuk

pomoc de minimis w rolnictwie

69.

Radosław Repczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

70.

Robert Szydłowski

pomoc de minimis w rolnictwie

71.

Roman Jankiewicz

pomoc de minimis w rolnictwie

72.

Sebastian Szałucha

pomoc de minimis w rolnictwie

73.

Stanisław Łukaszuk

pomoc de minimis w rolnictwie

74.

Stanisław Malczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

75.

Stanisław Tymoszuk

pomoc de minimis w rolnictwie

76.

Stanisław Walczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

77.

Szczepan Ozioro

pomoc de minimis w rolnictwie

78.

Teresa Burdzika

pomoc de minimis w rolnictwie

79.

Tomasz Piałucha

pomoc de minimis w rolnictwie

80.

Tomasz Zańko

pomoc de minimis w rolnictwie

81.

Waldemar Izdebski

pomoc de minimis w rolnictwie

82.

Wiesław Leszczuk

pomoc de minimis w rolnictwie

83.

Wiesław Maciejuk

pomoc de minimis w rolnictwie

84.

Wiesław Wyrzykowski

pomoc de minimis w rolnictwie

85.

Wojciech Baj

pomoc de minimis w rolnictwie

86.

Zbigniew Golec

pomoc de minimis w rolnictwie

87.

Zbigniew Trociewicz

pomoc de minimis w rolnictwie

Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica
/-/ Łukasz Wiesner

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony