Uchwała nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 2021-05-20 w sprawie w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Uchwały Rady Gminy

Numer XXXVI/234/2021
Z dnia 2021-05-20
W sprawie w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r. poz. 15943)
Kadencja 2018 - 2023

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony