Wplata gotówkowa
Wplata gotówkowa
nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy cd. nr rachunku odbiorcy kwota nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd. tytułem tytułem cd. Opłata nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy cd. nr rachunku odbiorcy kwota nr rachunku zleceniodawcy (przelew)/ kwota slownie (wplata) nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd. tytułem tytułem cd. Opłata GMINA STARA KORNICA, STARA KORNICA 191, 08-205 KORNICA GMINA STARA KORNICA, STARA KORNICA 191, 08-205 KORNICA 14803500000000165820000010 14803500000000165820000010 PLN PLN WPIS DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WPIS DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ