Oświadczenia majątkowe

Hawryluk Kazimierz - Wójt Gminy

Jerzman Beata - Kierownik GOPS w Starej Kornicy

Geresz Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach

Sacharczuk Lucyna - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Szpura Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach

Zaniuk Iwona - Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy

Woćko Monika - Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Szpura Zofia - Przewodnicząca

Stepczuk Dariusz - Wiceprzewodniczący

Brzezicki Eugeniusz - Radny

Chraszcz Maciej - Radny

Gawłowski Krzysztof - Radny

Golwiej Maciej - Radny

Ilczuk Tadeusz - Radny

Janczuk Ignacy - Radny

Jóźwiuk Mateusz - Radny

Kiryluk Piotr - Radny

Kulesza Jacek - Radny

Leszczyński Mateusz - Radny

Maciejuk Stanisław - Radny

Michaluk Marek - Radny

Pieczyński Piotr - Radny

Łukasz Wiesner - Zastępca Wójta Gminy

Łukasz Wiesner - Zastępca Wójta Gminy

Jerzman Beata - Kierownik GOPS w Starej Kornicy

Geresz Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach

Sacharczuk Lucyna - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Szpura Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach

Zaniuk Iwona - Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy

Woćko Monika - Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony