Władze Gminy

Kazimierz Hawryluk urodzony 12.01.1960 r. w Łosicach. Żonaty, ojciec dwóch synów.Zdjęcie Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka

Wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w 1983 roku na Uniwersytecie Mari Curie Skłodowskiej. W 1988 roku ukończył kurs dla kandydatów na dyplomowanych biegłych księgowych. W 1992 roku ukończył seminarium controllingu stopnia od I do V na Akademii Controllingu. W 1997 roku zdał egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. W 1999 roku ukończył podyplomowe studia zarządzania przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2010 roku nieprzerwanie piastuje Urząd Wójta Gminy Stara Kornica.

Małgorzata Patralska - pełniąca funkcję Skarbnika Gminy Stara Kornica od 01 kwietnia 2019 roku.

 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony