Zamówienia publiczne

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Data publikacji:

Termin składania ofert:

Zamówienia publiczne

Dostępne: 47 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie publiczne w zakresie Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Nowej Kornicy, w gminie Stara Kornica z dnia 2024-06-06

Data utworzenia: 2024-06-06

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-07-16 10:00

Zamówienie publiczne w zakresie Dostawa oleju napędowego grzewczego w roku 2024 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara Kornica z dnia 2024-04-08

Data utworzenia: 2024-04-11

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2024-04-16 10:00

Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie Gminy Stara Kornica z dnia 2023-12-14

Data utworzenia: 2023-12-28

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2024-01-03 12:00

Zamówienie publiczne w zakresie Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica z dnia 2023-12-08

Data utworzenia: 2023-12-11

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2024-01-03 11:00

Zamówienie publiczne w zakresie „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Kornica oraz z PSZOK w Nowej Kornicy” z dnia 2023-12-05

Data utworzenia: 2023-12-05

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

Zamówienie publiczne w zakresie „Rewitalizacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” - Wykonanie ogrodzenia terenu Parku Dworskiego w Kobylanach z dnia 2023-09-27

Data utworzenia: 2023-09-27

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja drogi gminnej nr 200611W w miejscowości Kiełbaski z dnia 2023-09-26

Data utworzenia: 2023-09-26

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

Zamówienie publiczne w zakresie „Rewitalizacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylanach na potrzeby utworzenia Centrum Kultury i Promocji Gminy Stara Kornica z dnia 2023-09-08

Data utworzenia: 2023-09-08

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

Zamówienie publiczne w zakresie „Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” – Ścieżka edukacyjna z dnia 2023-09-06

Data utworzenia: 2023-09-06

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-09-18 10:00

Zamówienie publiczne w zakresie „Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” – Ścieżka edukacyjna z dnia 2023-08-28

Data utworzenia: 2023-08-28

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2023-09-05 10:00

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony