Zamówienie publiczne w zakresie Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 156 000 litrów w latach 2022/2023 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara Kornica z dnia 2022-07-20

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Dostawy
Termin składania ofert 2022-08-02 10:00
Numer zamówienia BUZ.271.2.2022
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 156 000 litrów w latach 2022/2023 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara Kornica
Z dnia 2022-07-20

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 156 000 litrów w latach 2022/2023 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara Kornica

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony