Zamówienie publiczne w zakresie Dostawa oleju napędowego grzewczego w roku 2024 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara Kornica z dnia 2024-04-08

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Unieważnione
Kategoria Dostawy
Termin składania ofert 2024-04-16 10:00
Numer zamówienia BUZ.271.1.2024
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Dostawa oleju napędowego grzewczego w roku 2024 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara Kornica
Z dnia 2024-04-08

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e34263a-f585-11ee-b016-82aaee56c84c

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-4e34263a-f585-11ee-b016-82aaee56c84c

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony