Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja drogi gminnej Nr 200614W w miejscowości Kobylany z dnia 2021-07-09

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Irena Maciejuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Roboty budowlane
Termin składania ofert 2021-07-26 14:00
Numer zamówienia BUZ.271.1.2021
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Modernizacja drogi gminnej Nr 200614W w miejscowości Kobylany
Z dnia 2021-07-09

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:

Modernizacja drogi gminnej Nr 200614W w miejscowości Kobylany polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumiczno asfaltowej na powierzchni 5 559,00 m² i długości 998,00 m, zlokalizowanego na terenie gminy Stara Kornica w obrębie ewidencyjnym Kobylany na działce nr 289.                    

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony