Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy z dnia 2022-08-03

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Roboty budowlane
Termin składania ofert 2022-08-18 10:00
Numer zamówienia BUZ.271.4.2022
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy
Z dnia 2022-08-03

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony