Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica z dnia 2023-03-15

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Roboty budowlane
Termin składania ofert 2023-03-30 10:00
Numer zamówienia BUZ.271.4.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica
Z dnia 2023-03-15

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub Przejdź do postępowania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony