Zamówienie publiczne w zakresie „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Kornica oraz z PSZOK w Nowej Kornicy” z dnia 2023-12-05

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Kamila Olędzka
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Usługi
Termin składania ofert 2023-12-12 09:00
Numer zamówienia OP.271.2.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Kornica oraz z PSZOK w Nowej Kornicy”
Z dnia 2023-12-05

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postępowania

ocds-148610-6e136052-9359-11ee-9ee7-e2087ac16d09

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e136052-9359-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony