Zamówienie publiczne w zakresie Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica z dnia 2023-04-20

Zamówienia publiczne

Numer zamówienia BUZ.271.6.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica
Z dnia 2023-04-20
Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Unieważnione
Kategoria Dostawy
Termin składania ofert 2023-04-28 10:00

Miejsce  i sposobie publikacji  postępowania:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl
Bezpośredni link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-710d96e9-df5a-11ed-9355-06954b8c6cb9

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony