Zamówienie publiczne w zakresie Przebudowa układu sterownia wirówki na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kornica - I i II Etap z dnia 2021-11-10

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Irena Maciejuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Usługi
Termin składania ofert 2021-11-18 11:00
Numer zamówienia OŚ.271.4.2021
Typ zamówienia Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto
Przedmiot zamówienia Przebudowa układu sterownia wirówki na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kornica - I i II Etap
Z dnia 2021-11-10

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: "Zamówienie publiczne w zakresie Przebudowa układu sterowania wirówki na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kornica - I i II Etap"

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony