Zamówienie publiczne w zakresie Renowacja i odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem z dnia 2021-08-27

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Irena Maciejuk
Status postępowania Unieważnione
Kategoria Usługi
Termin składania ofert 2021-09-13 14:00
Numer zamówienia BUZ.271.3.2021
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Renowacja i odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem
Z dnia 2021-08-27

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony