Zamówienie publiczne w zakresie „Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” – Ścieżka edukacyjna z dnia 2023-08-28

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Unieważnione
Kategoria Dostawy
Termin składania ofert 2023-09-05 10:00
Numer zamówienia BUZ.271.17.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia „Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” – Ścieżka edukacyjna
Z dnia 2023-08-28

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4caf5e2e-459c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania

ocds-148610-4caf5e2e-459c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony