Zamówienie publiczne w zakresie „Rewitalizacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylanach na potrzeby utworzenia Centrum Kultury i Promocji Gminy Stara Kornica z dnia 2023-06-19

Zamówienia publiczne

Numer zamówienia BUZ.271.13.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia „Rewitalizacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kobylanach na potrzeby utworzenia Centrum Kultury i Promocji Gminy Stara Kornica
Z dnia 2023-06-19
Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Unieważnione
Kategoria Roboty budowlane
Termin składania ofert 2023-07-04 12:00

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cd20b1c-0e95-11ee-9355-06954b8c6cb9

 

Identyfikator postępowania

ocds-148610-7cd20b1c-0e95-11ee-9355-06954b8c6cb9

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony