Zamówienie publiczne w zakresie Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Nowej Kornicy, w gminie Stara Kornica z dnia 2024-06-06

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania W toku
Kategoria Dostawy
Termin składania ofert 2024-07-16 10:00
Numer zamówienia BUZ.271.2.2024
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Nowej Kornicy, w gminie Stara Kornica
Z dnia 2024-06-06

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2263ebc8-230f-11ef-a500-1a0072d5d2bd Identyfikator postępowania:

ocds-148610-2263ebc8-230f-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony