Zamówienie publiczne w zakresie Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starej Kornicy - opracowanie dokumentacji z dnia 2023-08-02

Zamówienia publiczne

Numer zamówienia BUZ.271.1.12.2023
Typ zamówienia Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto
Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starej Kornicy - opracowanie dokumentacji
Z dnia 2023-08-02
Osoba do kontaktu Irena Maciejuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Usługi
Termin składania ofert 2023-08-10 10:00

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony