Rejestry i Ewidencje

 • Centralny rejestr kancelaryjny
 • Centralny rejestr skarg i wniosków
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Ewidencja informacji umieszczonej w Urzędowej Tablicy Ogłoszeń
 • Ewidencja ludności
 • Ewidencja oświadczeń majątkowych składanych przez kier. jedn. organizacyjnych
 • Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez prac. Urzędu
 • Ewidencja oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez radnych
 • Ewidencja pojazdów
 • Ewidencja posiedzień komisji rady
 • Ewidencja posiedzień zarządu
 • Ewidencja protokołów sesji rady
 • Ewidencja protokołów z posiedzeń organów jednostek pomocniczych
 • Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego
 • Ewidencja udzielonych zwolnień i ulg
 • Ewidencja zamówień publicznych
 • Rejestr aktów normatywnych wydanych przez organy wykonawcze jedn. pomocniczych
 • Rejestr aktów prawa miejscowego
 • Rejestr aktów wewnętrznych
 • Rejestr inwestycji i obiektów uciążliwych dla środowiska
 • Rejestr jednostek i instytucji kultury
 • Rejestr opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska
 • Rejestr protokołów przekazania akt do archiwum zakładowego
 • Rejestr przepisów porządkowych
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
 • Rejestr stowarzyszeń
 • Rejestr uchwał komisji rady (postanowień, opinii)
 • Rejestr uchwał rady (postanowień,opinii)
 • Rejestr uchwał zarządu (postanowień, opinii)
 • Rejestr uchwał zarządu (postanowień, opinii) jednostek pomoecniczych
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony