Zamówienia publiczne

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię Zamówienia:

Data publikacji:

Termin składania ofert:

Zamówienia publiczne

Dostępne: 11 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie publiczne w zakresie Usługi wyżywienia całodziennego oraz noclegów dla uczestników mobilności międzynarodowej realizowanego w ramach programu Erasmus+ z dnia 2022-04-12

Data utworzenia: 2022-04-12

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2022-04-25 11:00

Zamówienie publiczne w zakresie Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica z dnia 2021-12-15

Data utworzenia: 2021-12-16

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-12-30 12:00

Zamówienie publiczne w zakresie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Kornica oraz z PSZOK w Nowej Kornicy z dnia 2021-12-09

Data utworzenia: 2021-12-09

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-12-23 11:00

Wykonanie odwiertu Studni głębinowej Nr 4- wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, dz. nr 454/1 wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni oraz włączenie i rozruch na obiekcie SUW z dnia 2021-11-16

Data utworzenia: 2021-11-16

Typ: Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-24 13:00

Zamówienie publiczne w zakresie Przebudowa układu sterownia wirówki na Oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Kornica - I i II Etap z dnia 2021-11-10

Data utworzenia: 2021-11-10

Typ: Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-18 11:00

Zamówienie publiczne w zakresie Renowacja i odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem z dnia 2021-10-08

Data utworzenia: 2021-10-08

Typ: Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-10-13 11:00

Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja dróg gminnych Stara Kornica - utwardzenie tłuczniem nawierzchni drogi z dnia 2021-09-08

Data utworzenia: 2021-09-09

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-09-23 14:00

Zamówienie publiczne w zakresie Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Starych Szpakach z dnia 2021-09-08

Data utworzenia: 2021-09-09

Typ: Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto

Kategoria: Roboty budowlane

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-09-16 13:00

Zamówienie publiczne w zakresie Renowacja i odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem z dnia 2021-08-27

Data utworzenia: 2021-08-31

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Usługi

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-09-13 14:00

Zamówienie publiczne w zakresie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stara Kornica w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 2021-07-26

Data utworzenia: 2021-07-26

Typ: Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-08-03 14:00

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony