Zarządzenie nr 369/2023 z dnia 2023-05-16 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica” oraz „Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury” (Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efekt. energ. poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodern. bud. w Gm.Stara Kornica oraz Przebudowa, modern. i zmiana sposobu użytk. bud. handl. na dom kultury) oraz „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica”

Numer 369/2023
Z dnia 2023-05-16
W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica” oraz „Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury” (Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efekt. energ. poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodern. bud. w Gm.Stara Kornica oraz Przebudowa, modern. i zmiana sposobu użytk. bud. handl. na dom kultury) oraz „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Gminie Stara Kornica”
Kadencja 2018 - 2024

Pliki do pobrania

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony