Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Lp.

Beneficjent pomocy publicznej

Rodzaj pomocy

1.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

pomoc de minimis

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie  art. 37 ust. 1 pkt  2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym w zakresie zakresu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. odroczenia, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł

Lp.

Imię i nazwosko lub nazwa firmy

Rodzaj ulgi

Wysokość podatku w zł

Przyczyna

1. Mateusz Iwaniuk umożenie podatku 571,00 zł ważny interes podatnika
2. Wspólnota Wsi Kazmierzów umożenie podatki 704,00 zł ważny interes podatnika
3. Adam Świderski umożenie podatku 951,00 zł ważny interes podatnika
4. Anna Chomiuk umożenie podatku 1 560,00 zł ważny interes podatnika

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie  art. 37 ust. 1 pkt  2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z zakresu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych oraz dotacji na odbiór, transport i utylizację  odpadów z folii rolniczych, siatek, sznurka do owijania balotów,  opakować po nawozach i typu BigBag.

Lp.

Imię i nazwosko

Przeznaczenie

1 Szczepan Ozioro pomoc de minimis w rolnictwie
2 Marcin Daniluk pomoc de minimis w rolnictwie
3 Andrzej Jakimiuk pomoc de minimis w rolnictwie
4 Andrzej Hodun pomoc de minimis w rolnictwie
5 Marek Sadowski pomoc de minimis w rolnictwie
6 Kazimierz Toczyński pomoc de minimis w rolnictwie
7 Mateusz Iwaniuk pomoc de minimis w rolnictwie
8 Tomasz Zańko pomoc de minimis w rolnictwie
9 Wiesław Maciejuk pomoc de minimis w rolnictwie
10 Andrzej Horbowicz pomoc de minimis w rolnictwie
11 Radosław Repczuk pomoc de minimis w rolnictwie
12 Andrzej Jóżwiak pomoc de minimis w rolnictwie
13 Rober Szpura pomoc de minimis w rolnictwie
14 Mateusz Łukaszuk pomoc de minimis w rolnictwie
15 Stefan Tymoszuk pomoc de minimis w rolnictwie
16 Jacek Sacharczuk pomoc de minimis w rolnictwie
17 Tadeusz Flis pomoc de minimis w rolnictwie
18 Marek Szpura pomoc de minimis w rolnictwie
19 Marek Łukaszuk pomoc de minimis w rolnictwie
20 Kamil Tymoszuk pomoc de minimis w rolnictwie
21 Janusz Małyszko pomoc de minimis w rolnictwie
22 Krzysztof Toczyński pomoc de minimis w rolnictwie
23 Roman Puniewski pomoc de minimis w rolnictwie
24 Marta Flis pomoc de minimis w rolnictwie
25 Mirosław Golwiej pomoc de minimis w rolnictwie
26 Anna Weśniuk pomoc de minimis w rolnictwie
27 Aleksandra Hulińska pomoc de minimis w rolnictwie
28 Mateusz Huliński pomoc de minimis w rolnictwie
29 Marek Szysz pomoc de minimis w rolnictwie
30 Andrzej Filipiuk pomoc de minimis w rolnictwie
31 Wojciech Misiejuk pomoc de minimis w rolnictwie
32 Andrzej Rypina pomoc de minimis w rolnictwie
33 Marcin Zyga pomoc de minimis w rolnictwie
34 Krszysztof Markowski pomoc de minimis w rolnictwie
35 Marek Kryński pomoc de minimis w rolnictwie
36 Arkadiusz Litwiniuk pomoc de minimis w rolnictwie
37 Zbigniew Golec pomoc de minimis w rolnictwie
38 Radosław Rypina pomoc de minimis w rolnictwie
39 Dariusz Tobota pomoc de minimis w rolnictwie
40 Patryk Koźluk pomoc de minimis w rolnictwie
41 Mirosław Horbowicz pomoc de minimis w rolnictwie
42 Bogdan Panasiuk pomoc de minimis w rolnictwie
43 Mateusz Liniewicz pomoc de minimis w rolnictwie
44 Krzysztof Weresa pomoc de minimis w rolnictwie
45 Krzysztof Gawłowski pomoc de minimis w rolnictwie
46 Małgorzata Brzezicka pomoc de minimis w rolnictwie
47 Radosław Ignaciuk pomoc de minimis w rolnictwie
48 Jerzy Sawczuk pomoc de minimis w rolnictwie
49 Łukasz Grochowiec pomoc de minimis w rolnictwie
50 Mirosław Typa pomoc de minimis w rolnictwie
51 Krzysztof Teodorczuk pomoc de minimis w rolnictwie
52 Jakubik Grzegorz pomoc de minimis w rolnictwie
53 Paweł Guliński pomoc de minimis w rolnictwie
54 Paweł Junczyk pomoc de minimis w rolnictwie
55 Janusz Lipecki pomoc de minimis w rolnictwie
56 Marek Rypina pomoc de minimis w rolnictwie
57 Krzysztof Wójcicki pomoc de minimis w rolnictwie
58 Aneta Szałucha pomoc de minimis w rolnictwie
59 Jacek Suszko pomoc de minimis w rolnictwie
60 Sylwester Dacewicz pomoc de minimis w rolnictwie
61 Robert Potiopa pomoc de minimis w rolnictwie
62 Łukasz Kalużny pomoc de minimis w rolnictwie
63 Andrzej Niedźwiedziuk pomoc de minimis w rolnictwie
64 Janusz Chromiec pomoc de minimis w rolnictwie
65 Jan Kalinowski pomoc de minimis w rolnictwie
66 Magdalena Toczyńska pomoc de minimis w rolnictwie
67 Leszek Orzepowski pomoc de minimis w rolnictwie
68 Krzystof Plicki pomoc de minimis w rolnictwie
69 Robert Weśniuk pomoc de minimis w rolnictwie
70 Ewa Ozioro pomoc de minimis w rolnictwie
71 Bogdan Tobota pomoc de minimis w rolnictwie
72 Irena Tobota pomoc de minimis w rolnictwie
73 Bartłomiej Szysz pomoc de minimis w rolnictwie
74 Iwona Szysz pomoc de minimis w rolnictwie
75 Jarosław Panasiuk pomoc de minimis w rolnictwie
76 Mirosława Panasiuk pomoc de minimis w rolnictwie


Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony