Struktura organizacyjna urzędu

Stanowiska kierownicze:
Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk  
Zastępca Wójta Gminy Stara Kornica Łukasz Wiesner
Skarbnik Gminy Małgorzata Patralska
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Aneta Chromiec
Samodzielne stanowiska urzędnicze:
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Iwona Tymicka
Stanowisko ds. płac Elżbieta Pomagruk
Stanowisko ds. kasy Katarzyna Golwiej
Stanowisko ds. dróg Iwona Pietruczuk
Stanowisko ds. archiwum i obsługi biura rady  Marzena Gromysz
Stanowisko ds. ochrony środowiska  Adriana Pietruczuk
Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr Justyna Iwaniuk- Michalik
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Katarzyna Szylar
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Kamila Tymicka
Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Kamila Olędzka
Stanowisko ds. rolnictwa Joanna Stefanowicz
Stanowisko ds. księgowości podatkowej Klaudia Kudź-Łęczycka
Stanowisko ds. administracji i promocji Martyna Tymoszuk
Inne:
Pomoc administracyjna
Sprzątaczka 
Konserwator
Konserwator hydroforni 
Hydraulik - spawacz
Kierowca samochodu asenizacyjnego
Kierowca - konserwator OSP
Inspektor Ochrony Danych

e-mail iod@kpl.net.pl

Tomasz Świostek

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony