Wykonanie odwiertu Studni głębinowej Nr 4- wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, dz. nr 454/1 wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni oraz włączenie i rozruch na obiekcie SUW z dnia 2021-11-16

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Irena Maciejuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Roboty budowlane
Termin składania ofert 2021-11-24 13:00
Numer zamówienia BUZ.271.1.35.2021
Typ zamówienia Zamówienie do kwoty 130 000 zł netto
Przedmiot zamówienia Wykonanie odwiertu Studni głębinowej Nr 4-- wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, dz. nr 454/1 wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni oraz włączenie i rozruch na obiekcie SUW
Z dnia 2021-11-16

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Wykonanie odwiertu Studni głębinowej Nr 4 - wiercenie studni na terenie ujęcia wody w Nowej Kornicy, dz. nr 454/1 wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni oraz  włączenie i rozruch na obiekcie SUW

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony