Zamówienie publiczne w zakresie Usługi wyżywienia całodziennego oraz noclegów dla uczestników mobilności międzynarodowej realizowanego w ramach programu Erasmus+ z dnia 2022-04-12

Zamówienia publiczne

Numer zamówienia ZWG.271.01.2022
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Usługi wyżywienia całodziennego oraz noclegów dla uczestników mobilności międzynarodowej realizowanego w ramach programu Erasmus+
Z dnia 2022-04-12
Osoba do kontaktu Iwona Zaniuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Usługi
Termin składania ofert 2022-04-25 11:00

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Usługi wyżywienia całodziennego oraz noclegów dla uczestników mobilności międzynarodowej realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony