Zamówienie publiczne w zakresie Na usługi organizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus + z dnia 2023-04-12

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Kamila Olędzka
Status postępowania W toku
Kategoria Usługi
Termin składania ofert 2023-04-21 11:00
Numer zamówienia ZWG.271.01.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Na usługi organizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus +
Z dnia 2023-04-12

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Na usługi organizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus +

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony