Zamówienie publiczne w zakresie Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją trzech budynków Gminy Stara Kornica oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury w Gminie Stara Kornica z dnia 2023-05-16

Zamówienia publiczne

Osoba do kontaktu Iwona Pietruczuk
Status postępowania Rozstrzygnięte
Kategoria Roboty budowlane
Termin składania ofert 2023-05-31 11:00
Numer zamówienia BUZ.271.8.2023
Typ zamówienia Zamówienie publiczne zgodne z ustawą PZP
Przedmiot zamówienia Wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją trzech budynków Gminy Stara Kornica oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na dom kultury w Gminie Stara Kornica
Z dnia 2023-05-16

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/pl/


Bezpośredni link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a8a32bb-f3b8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Identyfikator postępowania

 ocds-148610-1a8a32bb-f3b8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony