Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę stanowiących mienie Gminy Stara Kornica

Ogłoszenia i komunikaty

Stara Kornica, dn. 16.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)  informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191 wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność i będących we władaniu Gminy Stara Kornica przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Gmina Stara Kornica

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica
pow. łosicki, woj. mazowieckie

tel.: 83 358 78 22
fax: 83 358 78 93

e-mail: gmina@kornica.org
web: www.kornica.org

Bank Spółdzielczy w Starej Kornicy

Nr: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010

NIP: 496-021-37-25
Regon: 030237724

Powrót na początek strony